Opis kursu

Termin zajęć: 29 marca 2023 r., Kielce

Godzina: Zajęcia od godz. 9.00 do 15.00

Miejsce: Hotel „Kameralny” Kielce ul. Tarnowska 7

Prowadzący: Tadeusz Moczuło

  

Koszty „kwalifikowane” z tytułu podatku VAT w Unijnych Projektach JST : 2014-2020 oraz 2021-2027 - ustawa, wytyczne, zasady, wyroki NSA, interpretacje Ministerstwa Finansów

 

I Podstawowe zasady weryfikacji, kwalifikowania i rozliczania VAT w JST
1. Podstawowe zasady rozliczania VAT przez JST oraz podległe jednostki
2. Gminy oraz Powiaty jako podatnicy podatku VAT
3. Działalność statutowa – publiczna poza VAT
4. Czynności dokonywane przez JST podlegające opodatkowaniu
5. Czynności zwolnione z VAT
6. Opłaty pobierane przez JST a podatek VAT

II „Koszty kwalifikowane” w zakresie VAT przy Projektach Unijnych
1. „Koszty kwalifikowane” w projektach 2014-2020
2. „Koszty kwalifikowane” w projektach 2021-2027
3. Programy „parasolowe” Gminy a podatek VAT
4. Kiedy VAT jest „kosztem kwalifikowanym”
5. Kto ma weryfikować i kwalifikować podatek VAT w „koszty kwalifikowane”

III Podatek VAT w Projektach dotyczących Gminy lub Powiatu
1. Projekty oraz VAT w podległych jednostkach i zakładach budżetowych
2. 100% VAT naliczonego zaliczane w „koszty kwalifikowane”
3. Częściowa kwota VAT stanowiąca „koszty” Projektu
4. Fotowoltaika na obiektach JST „koszty kwalifikowane” przy Programach

IV Faktury zakupu z VAT naliczonym
1. Faktury zakupu i VAT naliczony
2. Opisy i weryfikacja zakupu przy projektach unijnych
3. Weryfikacja dostawców i usługodawców na podstawie „Białej księgi”
4. Obniżka VAT należnego czy zaliczenie do kosztów Projektu

V Warunki i zasady obniżek VAT
1. Wzajemne zależności pomiędzy prawem do obniżki VAT a „kosztem kwalifikowanym”
2. Rezygnacja z prawa do obniżki VAT (niski pre-wskaźnik proporcji)
3. Wykluczenie z „kosztów kwalifikowanych” podatku VAT w Projekcie Unijnym
4. Pre-wskaźniki obniżek VAT: dla Urzędu czy poszczególnych jednostek budżetowych
5. Zadania zlecone spółkom komunalnym a VAT
6. Refundacje kosztów oraz dopłaty do zadań zleconych a podatek VAT

VI Kontrola VAT po wykonaniu Projektu Unijnego
1. Zwrot VAT z odsetkami za zwłokę – do jednostki finansującej
2. Korekty VAT do 5 lub do 10 lat wstecz przy środkach trwałych

VII Wyroki NSA w zakresie „kosztów kwalifikowanych”

 

Szkolenie jest skierowane do Pracowników w JST odpowiedzialnych za Projekty Unijne w szczególności za: opracowanie, składanie, rozliczanie Projektów Unijnych a także dla Pracowników księgowości rozliczających VAT.

Celem niniejszego szkolenia jest:
a) przyswojenie podstawowej wiedzy z zakresu prawidłowego zaliczania podatku VAT jako:
- „kosztów kwalifikowanych” finansowanych z dotacji unijnych, lub
- zakazu zaliczania VAT wydatków do podlegających refundacji
b) uniknięcie negatywnych konsekwencji w postaci:
- zwrotu nadebranych dotacji wraz z odsetkami za zwłokę
- spraw karnych skarbowych wobec pracowników rozliczających ww. projekty


ZAJĘCIA PROWADZI: TADEUSZ MOCZUŁO
Posiada 20 - letnią praktykę w kontroli podatkowej wielkich firm i wieloletnie doświadczenie jako szkoleniowiec. Od wielu lat uczestniczy w konferencjach naukowych z dziedziny prawa podatkowego VAT, CIT oraz innych podatków.

Coraz bardziej zmienne, skomplikowane prawo podatkowe, obszerna baza orzecznicza sądów i praktyka organów podatkowych zmuszają do nieustannego aktualizowania niezbędnej wiedzy w tym zakresie. Referencje otrzymane od uczestników szkoleń są dowodem wysokiej oceny kompetencji i rzetelności prowadzącego.

 

 

Koszt szkolenia jednej osoby w w/w szkoleniu wynosi 550 zł i obejmuje:

- szkolenia + konsultacji indywidualnych w trakcie szkolenia
- materiałów szkoleniowych
- certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu
- kawę, herbatę
- poczęstunek
 
 

Zgłoszenia przyjmujemy faksem, telefonicznie, e-mailem:

tel/faks : 33 /4990094   tel.: 33 / 4990095    kom.: 600 919 169

e-mailem : impuls_bb@poczta.onet.pl

  

Szczegółowy opis znajduje się w możliwym do pobrania programie szkolenia.

Serdecznie zapraszamy!