Opis kursu

Termin zajęć: 28 marca 2023 r., Kielce

Godzina: Zajęcia od godz. 9.00 do 15.00

Miejsce: Hotel „Kameralny” Kielce ul. Tarnowska 7

Prowadzący: Tadeusz Moczuło

  

„Podatek VAT w 2023 roku w JST w tym w GMINACH, POWIATACH, SZKOŁACH, PRZEDSZKOLACH, ŻŁOBKACH oraz DPS, MOPS, GOPS”

 

I. Świadczenia opodatkowane VAT, zwolnione oraz poza VAT w JST.
1. Odpłatne usługi wstępu, najmu, dzierżawy
2. Usługi nieodpłatne: opodatkowane lub poza VAT.
3. Usługi główne oraz pomocnicze – sposób opodatkowania
4. Sprzedaż zwolniona z VAT
5. Wydanie towarów na reklamę, w ramach bhp, na cele osobiste pracowników.

II. Refakturowanie usług a prawo do obniżki VAT od zakupów.
1. Refakturowanie „mediów” przy usługach najmu, dzierżawy,
2. Usługi gastronomiczne i hotelowe.
3. Prawo do obniżki VAT przy refakturowaniu usług.

III. Momenty powstania obrotu dla czynności w Gminach, obejmujące:
1. Wydanie towarów lub wykonanie usługi.
2. Usługi wykonane częściowo.
3. Usługi o charakterze „ciągłym”.
4. Usługi zwolnione z VAT.
5. Dotacje podlegające opodatkowaniu czy poza VAT.
6. Roboty budowlane.
7. Najem, dzierżawa, energia elektryczna, obsługa prawna i biurowa.
8. Zaliczki, przedpłaty, zadatki.

IV. Podstawa opodatkowania VAT dla poszczególnych rodzajów czynności.
1. Usługi odpłatne
2. Dotacje, subwencje, dopłaty do cen towarów i usług.
3. Koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania zwrotne.
4. Budynki i budowle oraz grunty.
5. Nieodpłatne świadczenie usług.
6. Bonifikaty, rabaty, obniżki – korekty.
7. Korekty sprzedaży na plus.

V. Wszystko o fakturowaniu w wykonywanym przez JST
1. Obowiązek wystawiania faktur.
2. Faktury wystawiane na żądanie nabywcy.
3. Faktury uproszczone, paragony z NIP nabywcy.
4. Faktury zaliczkowe.
5. Faktury korygujące, duplikaty faktur.
6. Noty korygujące – nieobowiązkowe.
7. Anulowanie faktur – dozwolone lub zakazane.

VI. Obniżki VAT i zakazy, w tym z faktur wadliwych lub nierzetelnych.
1. Prawo do 100% obniżki VAT.
2. Zasady, warunki oraz terminy obniżek.
3. Pre - wskaźniki proporcji i struktura obrotu.
4. Zakazy obniżek VAT.
5. Faktury wadliwe z prawem do obniżek – noty korygujące.
6. Faktury nierzetelne a „należyta staranność” nabywcy.

VII. Korekty na „+” lub na „-” VAT należnego i naliczonego.
1. Rabaty – zasady, warunki, terminy korekty VAT należnego i naliczonego.
2. Dokumentacja „uzgodnieniowa” sprzedawcy i nabywcy.
3. Terminy ujęcia korekty z tytułu błędów w fakturach pierwotnych.
4. Korekty z tytułu „złych długów”: VAT należnego oraz obniżki VAT naliczonego.

VIII. JPK_VAT oraz korekty, kary i grzywny za błędy.
1. Ewidencja VAT oraz deklaracja w JPK_VAT7.
2. Korygowanie JPK_VAT7 – w całości lub w części.
3. Oznaczenia stosowane w JPK_VAT: TP, GTU, WEW i inne.

IX. Sankcje w VAT, odpowiedzialność solidarna oraz karna skarbowa.
1. Sankcje za błędne rozliczenia VAT: 15%, 20%, 30% oraz 100%.
2. Sankcje w VAT za naruszenie zasad MPP oraz wystawiania faktur.
3. Odpowiedzialność solidarna Gminy za podatek należny sprzedawcy.
4. Kontrola podatku VAT, decyzje, odwołania, skargi do WSA i NSA

X. Wyroki NSA oraz Interpretacje Min. Fin. dotyczące VAT w Gminach

Szkolenie jest skierowane do Pracowników księgowości w JST, rozliczających VAT w Gminach, Starostwach oraz w podległych jednostkach budżetowych, w szczególności odpowiedzialnych za: weryfikację faktur, prowadzenie ewidencji i rejestrów VAT, sporządzanie i składanie JPK_VAT łącznie z deklaracją podatkową.

Celem niniejszego szkolenia jest:
a) przyswojenie niezbędnej wiedzy z zakresu prawidłowego rozliczania podatku VAT
b) uniknięcie negatywnych konsekwencji w postaci:
- dopłaty podatku VAT wraz z odsetkami za zwłokę,
- zapłaty sankcji na nieprawidłowe rozliczanie podatku VAT
- spraw karnych skarbowych wobec pracowników rozliczających ten podatek.


ZAJĘCIA PROWADZI: TADEUSZ MOCZUŁO
Posiada 20 - letnią praktykę w kontroli podatkowej wielkich firm i wieloletnie doświadczenie jako szkoleniowiec. Od wielu lat uczestniczy w konferencjach naukowych z dziedziny prawa podatkowego VAT, CIT oraz innych podatków.

Coraz bardziej zmienne, skomplikowane prawo podatkowe, obszerna baza orzecznicza sądów i praktyka organów podatkowych zmuszają do nieustannego aktualizowania niezbędnej wiedzy w tym zakresie. Referencje otrzymane od uczestników szkoleń są dowodem wysokiej oceny kompetencji i rzetelności prowadzącego.

 

 

 

CENA OBEJMUJE KOSZTY:

- szkolenia + konsultacji indywidualnych w trakcie szkolenia
- materiałów szkoleniowych
- certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu
- kawę, herbatę
- poczęstunek
 
 

Zgłoszenia przyjmujemy faksem, telefonicznie, e-mailem:

tel/faks : 33 /4990094   tel.: 33 / 4990095    kom.: 600 919 169

e-mailem : impuls_bb@poczta.onet.pl

  

Szczegółowy opis znajduje się w możliwym do pobrania programie szkolenia.

Serdecznie zapraszamy!