Opis kursu

Termin zajęć: 22 marca 2018 r., Kraków

Godzina: Zajęcia od godz. 9.00 do 15.00

Miejsce: Hotel „Savoy” ul. Traugutta 6

Prowadzący: Ewa Wiktorowska

 

Wybrane zagadnienia związane z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

1. Przygotowanie do elektronizacji zamówień publicznych

- E- platforma;
- E-portale.

2. Potwierdzanie warunków udziału w postępowaniu, poleganie na zasobach innego podmiotu a warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. Zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego:

- zmiany przewidziane,
- roboty dodatkowe,
- roboty nieprzewidziane,
- zmiany bagatelne.

4. Rozliczanie zmian:

- Wynagrodzenie ryczałtowe,
- Wynagrodzenie kosztorysowe.

5. Podwykonawcy w zamówieniach publicznych.

6. Podwykonawcy w Kodeksie cywilnym.

7. Rozliczanie w przypadku odstąpienia od umowy.

8. Pytania i odpowiedzi.

 

ZAJĘCIA PROWADZI:

EWA WIKTOROWSKA - absolwentka Politechniki Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Lądowej, wieloletni praktyk i dydaktyk z dziedziny prawa zamówień publicznych. Były trener zamówień publicznych z listy Prezesa UZP. Wieloletni pracownik administracji samorządowej i rządowej. Specjalista w zakresie organizacji procesu budowlanego, członek Mazowieckiej Izby Budownictwa. Absolwentka wielu kursów, seminariów i szkoleń z zakresu zamówień publicznych, doradca i praktyk, autor wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych. Arbiter z listy Prezesa UZP, członek założyciel, obecnie Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, przedstawiciel Krajowej Izby Gospodarczej na posiedzeniach komisji sejmowej ds. zmian ustawy Prawo zamówień publicznych, autorka licznych publikacji zamieszczanych w poradnikach i w prasie zamówieniowej, specjalistka w sprawach zamówień publicznych na roboty budowlane. Konsultant studiów wykonalności i audytu projektów unijnych. Od 2016 r. członek Rady Zamówień Publicznych przy Prezesie UZP.

 

CENA OBEJMUJE KOSZTY:

  • szkolenia + konsultacji indywidualnych
  • materiałów szkoleniowych
  • przerw na kawę
  • poczęstunków

  

Zgłoszenia przyjmujemy faksem, telefonicznie, e-mailem:

tel/faks : 33-4990094, 33-8224390   tel.: 33-4990095

e-mailem : impuls_bb@poczta.onet.pl

  

Szczegółowy opis znajduje się w możliwym do pobrania programie szkolenia.

Serdecznie zapraszamy!